Blog libereckého makléře

Plná moc při prodeji nemovitosti - Vzor ke stažení

Potřebujete prodat, nebo koupit nemovitost a nemůžete se účastnit podpisu smluvní dokumentace? Je možné použít plnou moc při prodeji a koupi nemovitosti? A jak má taková plná moc vypadat, aby nenastaly žádné problémy? Je možné použít připravený vzor plné moci? Vzor plné moci při prodeji nemovitosti ke stažení na konci článku.

Chystáte-li se, jako jedna ze smluvních stran podepsat kupní smlouvu při prodeji nemovitosti a již předem víte, že se podpisu nebudete moci účastnit, je nejjednodušší variantou využít správně specifikovanou formu plné moci. Určitě se nespoléhejte na předpřipravené vzory z internetu, které jsou univerzálně použitelné a pořádně si přečtěte tento článek a upravte si vzor na konci stránky. A nebo oslovte svého oblíbeného advokáta, který Vám jistě rád pomůže.

Kdy může plná moc pomoci? Jeden z účastníků bude pobývat v době podpisu v nemocnici, prodávající vlastní nemovitost v ČR, ale žije v zahraničí a nebo se jen jedná o staršího člověka s horší pohyblivostí pro kterého je jednodušší podepsat se v klidu jednou na nejbližší poště.

Jaké náležitosti musí plná moc při prodeji nemovitosti splňovat?

Formou strukturovaného seznamu Vám v následující části uvedu veškeré možnosti, které lze do plné moci specifikovat. V plné moci také musí nutně zaznít, že zmocnitel uděluje plnou moc k zastoupení ve věci související s úkony zmíněnými níže.

Nezbytné parametry, které MUSÍ plná moc obsahovat:

 • Identifikace účastníků - zmocnitel (osoba udělující plnou moc) a zmocněnec (osoba přijímající plnou moc).
 • Identifikace všech úkonů, které může zmocněnec provádět - nemusí být využity všechny.
  • podpis smlouvy o spolupráci při prodeji s realitní kanceláří (Zprostředkovatelská smlouva)
  • podpis třístranné rezervační smlouvy
  • podpis kupní smlouvy
  • podpis smlouvy o advokátní úschově
  • podpis návrhů na vklad práva do KN - vlastnické
  • podpis zástavní smlouvy s bankou kupujících
  • podpis návrhu na vklad práva do KN - zástavní práva, zákaz zcizení, zákaz zatížení
 • Identifikace prodávané nemovitosti - specifikace prodávané nemovitosti získané z listu vlastnictví.
  • katastrální území
  • list vlastnictví
  • parcelní čísla pozemků
  • čísla staveb
  • číslo bytu
  • spoluvlastnické podíly
 • Platnost plné moci - i zde je více možností.
  • konkrétně specifikovaný termín OD-DO - využívejte pouze v případě, kdy víte konkrétní harmonogram
  • časově neomezená - může zaniknout například odvoláním zmocnitelem či smrtí zmocněnce
  • do doby splnění určitého úkonu - zde je příhodným úkonem zápis vlastnického práva na kupujícího
 • OVĚŘENÉ PODPISY U NOTÁŘE, ADVOKÁTA, ÚŘADU ČI CZECHPOINTU.

Do nezbytných parametrů spadají veškeré parametry, které když budou uvedené chybně, nebo uvedené nebudou dojde k zamítnutí ze strany katastrálního úřadu, banky či jiných institucí.

Volitelné parametry, které plná moc MŮŽE obsahovat, čímž bude více specifikována:

 • Identifikace kupujícího nemovitosti - není nutná a je možné ji uvádět pouze v případě, kdy již víte identifikační údaje kupujících.
 • Kupní cena - opět se jedná pouze o volitelný parametr.
 • Možnost aby si zmocněnec ustanovil svého zástupce - pomůže v případě, kdy nebude schopen zmocněnec provádět některý z výše zmíněných úkonů.
 • Přijímání veškeré doručované písemnosti.
 • Přijímání plnění nároků (včetně kupní ceny).

Volitelné parametry jsou ty, které nejsou u plné moci nezbytné, ale pouze upřesňují to, co může zmocněnec vykonat. Doplněním volitelných parametrů můžete plnou moc specifikovat tak, aby nemohl zmocněnec prodat nemovitost pod cenou, nebo aby nemohla být prodána nikomu jinému než identifikovanému kupujícímu. Možností jak plnou moc specifikovat je zkrátka více.

Z celého článku jste si mohli všimnout, že sestavení plné moci, kterou přijmou veškeré zainteresované strany není zcela snadné. Stejně tak není vhodné stáhnout plnou moc z internetu bez jakýchkoliv úprav. Zkrátka vždy doporučuji nechat tuto činnost na advokáta, který vypracovává kompletní smluvní dokumentaci (kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově), a který má v této činnosti praxi.

Jak jsem ale slíbil v úvodu, pokusil jsem se zpracovat co nejvíce přívětivou plnou moc k uživatelským úpravám a přidávám její odkaz kde je vzor ke stažení.

* plnou moc využíváte na své vastní riziko a neneseme odpovědnost za případné problémy ze strany zúčastněných institucí.

přiznání k dani z nabyti

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.