Blog libereckého makléře

Jak má vypadat předávací protokol k nemovitosti - Vzor ke stažení

Jak má vypadat předávací protokol při prodeji a pronájmu nemovitosti? Co by měl předávací protokol obsahovat? K čemu je protokol vhodný? Vše v dnešním článku a jako bonus i VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU ke stažení.

Jaké náležitosti by měl předávací protokol obsahovat?

Předávací protokol je nedílnou součástí jakéhokoliv prodeje nemovitosti a spojený je samozřejmě i s pronajímáním. Správné uvedení veškerých informací je tedy zcela klíčové a to nejen vzhledem k obsahu předávané nemovitosti, ale i dalším parametrům, které by měl předávací protokol obsahovat.

A co má tedy předávací protokol obsahovat?

 • Identifikace předávané nemovitosti- specifikace prodávané nemovitosti získané z listu vlastnictví.
  • katastrální území
  • list vlastnictví
  • parcelní čísla pozemků
  • čísla staveb
 • Identifikace účastníků - prodávající s kupujícím, případně pronajímatel a nájemce.
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu
  • rodné číslo
  • kontaktní údaje - e-mail a telefonní číslo
 • Stavy měřičů energií - označení a stavy
  • Elektroměr - číslo elektroměru, EAN a stav T1 (případně i T2) v kWh
  • Plynoměr - číslo plynoměru, EIC a stav v m3
  • Teplá voda - číslo vodoměru TUV (označen ČERVENĚ) a stav v m3
  • Studená voda - číslo vodoměru SUV (označen MODŘE) a stav v m3
  • Kalorimetr - individuální označení, nepřepisuje se u kalorimetrů na radiátorech, pouze u kalorimetrů umístěných na přívodu tepla. V případě kalorimetru na radiátoru se vytápění vyúčtuje poměrově.
 • Předávané klíče od nemovitosti - soupis klíčů, které jsou předávány při podpisu. Tuto část lze univerzálně specifikovat v rámci "prohlášení" viz níže.
 • Stav a vybavení nemovitosti v době předání
  • Stav - soupis veškerých vad nemovitosti - poškrábaná podlaha, poškozená linka, špatně seříznuté dveře, zkrátka veškeré vady, které má nemovitost v době předání.
  • Vybavení - veškeré vybavení nemovitosti kam jsou zahrnuty veškeré spotřebiče, nábytek, zařizovací předměty atp. Tyto informace Vám pomohou při opětovném převzetí nemovitosti v případě pronajímání.
 • Další poznámky - zde doporučuji uvádět způsob řešení případných vad objevených při předání, pokud jsou řešitelné.
 • Prohlášení účastníků - znění prohlášení je ve VZORU předávacího protokolu.
 • Fotodokumentace - k protokolu je možné připojit fotodokumentaci ke dni předání nemovitosti. V podstatě ale stačí vše v textové formě.

Do předávacího protokolu při PŘEVZETÍ nemovitosti zpět od nájemce nezapomeňte doplnit zda, v jaké výši, a jakým způsobem byla/bude vrácena složená kauce při převzetí nájmu, abyste měli potvrzení, že jste kauci vrátili.

A v čem je předávací protokol důležitý?

Předávací protokol je podstatný z více důvodů, a proto bude opět jednodušší uvést důvody opět v bodech:

 • převod elektřiny a plynu z původního odběratele
 • převod bytu u společenství vlastníků (správcovské společnosti) na nového majitele
 • uvolnění advokátní úschovy ve které může být podmínkou pro uvolnění právě předávací protokol
 • potvrzení pro prodávajícího, že došlo k předání a případně jaké měl kupující výtky k předávané nemovitosti
 • podklad pro pronajímatele i nájemce pro případy zpětného předávání bytu, kdy nedojde k přenesení škod na majetku neoprávněně na druhou osobu
 • a mnoho dalšího...

Doufám, že Vám tento článek a vzor předávacího protokolu pomohl a byla dostatečně vysvětlena jeho podstata a důležitost. Pokud byste ale i přesto narazili při čtení na nejasnosti či dotazy, neváhejte mi dát vědět na e-mail jan@havic.cz. Rád článek doplním tak, aby byl ještě lepší.

přiznání k dani z nabyti

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.