Blog libereckého makléře

Zákon o realitním zprostředkování

K dnešnímu dni vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 39/2020, o realitním zprostředkování. Účinnost zákona nastane 3.3.2020. Co se mění? A co to znamená pro makléře? Čtěte dál a dozvíte se více.

Veškeré informace jsou k dispozici po dohledání přímo ve sbírce zákonů ZDE. Přímo ke stažení pak ZDE.

Co se mění a jaké oblasti upravuje nový zákon o realitním zprostředkování?

Splnění předpokladů pro poskytování služeb realitního zprostředkování - změna živnosti z VOLNÉ na VÁZANOU

Nový zákon přinesl změnu, kdy již není možné získat živnostenské oprávnění bez doložení odborné způsobilosti a zprostředkování realitních služeb se dostává na stejný stupeň regulace jako například činnosti účetních poradců. Stávající realitní makléři mají na doložení podkladů o způsobilosti přechodné období šesti měsíců.
A jak je možné odbornou způsobilost doložit?

 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 2. vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizova- ného na státem akreditovaném ústavu,
 3. vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
 4. profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Doplňkem k odborné způsobilosti je trestní bezúhonost. Zprostředkovatel nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

Co se mění pro nás?
Pro nás se aktuálně nemění nic. Splňujeme bod číslo 1 o dosaženém vzdělání a problémem by nebylo ani doložení praxe.

Povinné pojištění pro realitní zprostředkovatele

V rámci výkonu této činnosti je nově zprostředkovatel povinen být pojištěn na škodu způsobenou v souvislosti s realitním zprostředkováním. Limitem tohoto pojištění je 1,75 mil. Kč a spoluúčastí 5 tisíc korun respektive 1 %. V případě souběhu více pojistných událostí pak do výše 3,5 mil. Kč.

Povinnost splnit toto nařízení je do 2 měsíců ode dne účinnosti zákona o realitním zprostředkování. Jako zájemce máte právo vyžádat si od makléře uzavřenou pojistnou smlouvu, nebo její potvrzení.

Co se mění pro nás?
Opět nic. Pojištění odpovědnosti z podnikání máme sjednáno. Aktuálně pouze změníme typ pojistky aby splňovala přesné náležitosti dané zákonem.

Poskytování úschov u RK

Zákonodárce chtěl, v původních verzích zákonu, kompletně zamezit poskytování úschov u realitních kanceláří. Z mého pohledu se jednalo o velmi dobré rozhodnutí. Nakonec ale došlo ke zmírnění tohoto návrhu a úschovy u realitní kanceláře byly povoleny. Jsou jim ale nastavená přesná pravidla, která je nutná dodržovat. Hlavní podmínkou je písemná žádost klienta na samostatné listině. Z vlastní iniciativy by Vám již makléř neměl tuto úschovu nabídnout.

Co se mění pro nás?
Nic. Úschovu kupní ceny máme vždy pouze u advokáta a nikdy tomu nebylo jinak. S makléřem, který Vás přemlouvá do úschovy vlastní raději nespolupracujte.

Ostatní změny

 • Specifikována byla splatnost provize. Ta je splatná nejdříve dnem uzavření kupní smlouvy. Jinou splatnost je možné ujednat pouze v případě, že je toto upraveno ve smlouvě o spolupráci. I tak je ale možné splatnost vázat nejdříve na obstarání příležitosti. Opět je otázka, zda chcete spolupracovat s makléřem, který je hodnocen za obstarání příležitosti.
 • Smlouva o spolupráci musí být písemná. Již nestačí ústní domluva o tom. Makléř by tak po Vás měl vyžadovat písemnou smlouvu. V opačném případě by s Vámi neměl začít spolupracovat.
 • Doba trvání smlouvy o spolupráci. Výhradní smlouvu o spolupráci lze uzavřít pouze na dobu určitou v maximální lhůtě 6 měsíců. Nevýhradní může být na neurčito, ale výpovědní lhůta může být maximálně 1 měsíc.
 • Definice realitního zprostředkování. S novým zákonem přišla nová definice tohoto podnikání. Současně zákonodárce specifikoval činnosti, které tato živnost obnáší. Jejich kompletní seznam je
  1. poskytnutí inzertní služby,
  2. posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
  3. zpracování marketingu nemovité věci,
  4. zajištění prohlídky nemovité věci,
  5. obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
  6. zprostředkování poskytnutí právních služeb,
  7. zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Co se mění pro nás?
Pouze jedna věc. S klienty jsme byly leckdy ochotní domluvit se na podmínkách spolupráce pouze ústně bez písemného podkladu. Věřili jsme na podání ruky a gentlemanskou dohodu. Toto budeme muset změnit.

Závěr

Závěrem by se dalo říct, že pro kvalitní realitní makléře se toho příliš nemění. Pro ty méně poctivé bohužel ale leckdy také ne, jelikož praxi jsou schopní doložit, úschovu mohou poskytovat nadále a pojištění nekryje úmyslné poškození klientů. V každém případě ale nutnost vázané živnosti v kombinaci s pojištěním omezí množství makléřů, kteří zprostředkovávají prodej nemovitostí při zaměstnání nebo jako doplňkový příjem na mateřské. Uvidíme v budoucnu, zda nový zákon pomohl či nikoliv.

I přesto ale realitního makléře vybírejte pečlivě a především na základě referencí a poskytovaných služeb. Pomoci Vám může i následující článek Jak vybrat toho správného realitního makléře.

obrázek paragraf

Novinky na blogu přímo na Váš e-mail.

Vaše osobní údaje (e-mail) budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem o realitách v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.