Blog Libereckého makléře

Souhlas manžela/manželky s prodejem nemovitosti a prohlášení o rodinném stavu? Vzor ke stažení.

Slyšeli jste někdy o dokumentu, který se nazývá "Souhlas manželka/manželky s prodejem nemovitosti"? Měl by Váš manžel/manželka tento dokument podepisovat? Nemovitost je na katastru nemovitostí napsaná pouze na Vás a i přesto banka tento souhlas požaduje? Čtěte dál a dozvíte se důvody a budete si moci stáhnout i vzor dokumentů zcela ZDARMA.
Článěk vychází z §747 ohledně bydlení manželů.

Pokud jste prodávali, nebo prodáváte nějakou nemovitost, velmi pravděpodobně je kupujícím člověk, který financuje nemovitost formou hypotečního úvěru. V tu chvíli Vás nečeká pouze podpis zástavní smlouvy, která je podmínkou pro uhrazení ceny ze strany banky, ale banka bude také požadovat souhlas manžela či manželky s prodejem dané nemovitosti

A zde příchází základní dotazy mých klientů, které jsem shrnul v bodech:

  • Nemovitost vlastním sám, protože jsem ji zdědil. Musí dát manžel/manželka podepsat souhlas s prodejem?
    • Ano, bohužel u velkého množství bank bude toto potvrzení nezbytné. A to z toho důvodu, že se banka snaží chránit své zájmy s ohledem na zákon §747 ohledně bydlení manželů. Zjednodušeně lze vysvětlit tak, že jeden z manželů nesmí bez svolení druhého manžela prodat nemovitost pokud je na dané nemovitosti závislá jeho bytová potřeba. Souhlas s prodejem proto upravuje souhlas druhého manžela, že je prodej možný, a že v nemovitosti nemá "bytovou potřebu". Banka si tak kryje záda pro případné budoucí soudní spory ze strany druhého z manželů.
  • Nemovitost vlastním sám, protože máme oddělené společné jmění manželů (SJM). Musím dodat souhlas s prodejem od manželky/manžela?
    • I v tomto případě je nutné souhlas od manžela/manželky dodat, jelikož oddělené společné jmění manželů není dohoda, která by byla veřejná a banka o tomto nemá žádnou informaci. V tomto případě je ale alternativou dodat bance notářský zápis o úpravě poměrů v SJM. V tu chvíli by měl být ve většině případů souhlas manželka/manželky nadbytečný.
  • Jsem svobodný/á, rozvedený/á, nebo vdovec/vdova. Co mám dělat já?
    • V tomto případě je možné bance ve většině případů dodat prohlášení o rodinném stavu, které by pro ní mělo být dostatečné. I toto prohlášení naleznete jako vzor ke stažení dále.

Pro všechny banky by měly být dokumenty dostatečné, ale je možné, že budou vyžadovat vlastní tiskopisy. Důležité ale je, že je podepsání dokumentů zcela nezbytné. Pokud byste ale i přesto narazili při čtení na nejasnosti či dotazy, neváhejte mi dát vědět na e-mail jan@havic.cz. Rád článek doplním tak, aby byl ještě lepší.

* Dokumenty využíváte na své vastní riziko a neneseme odpovědnost za případné problémy ze strany zúčastněných institucí.

souhlas s prodejem nemvoitosti

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.