Blog libereckého makléře

Příjem z pronájmu a paušální výdaje na dopravu

Co jsou paušální výdaje na dopravu? Jde uplatnit paušální výdaj na dopravu v případě pronájmu? Jaká je jejich výše? Jaké jsou podmínky a omezení při uplatnění paušálu? A jak je to pak se silniční daní?

Paušální výdaj na dopravu upravuje Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb) konkrétně § 24 odstavec 2) bod zt), ze kterého čerpá tento článek.

Základem celé této problematiky je samostatný článek, týkající se zdanění příjmů z pronájmu nemovitosti pomocí paušálních nákladů či nákladů reálných, který také naleznete na našem blogu ZDE. V tomto článku se zaměřím pouze na zlomek, kterým je uplatnění paušálních nákladů na dopravu.

Co jsou paušální výdaje na dopravu?

Paušální výdaje na dopravu specifikuje zákon o daních z příjmů konkrétně § 24 odstavec 2) bod zt), který stanovuje jejich výši na 5.000,- Kč měsíčně, resp. 60.000,- Kč ročně

V případě paušálních výdajů u dopravy platí, že pokud je automobil využíván pouze v záležitostech souvisejících s pronájmem nemovitosti, je možné využívat paušální výdaj v plné výši 5.000,- Kč měsíčně. Pokud je ale automobil využíván i k jiným účelům je paušální výdaj omezen na 80 % a je tak možné uplatnit paušál pouze ve výši 4.000,- Kč měsíčně, resp. 48.000,- Kč ročně.

Paušální výdaj může využít:

  • Fyzická osoba využívající automobil v podnikání či při pronájmu
  • Právnická osob využívající automobil ke služebním účelům

Pokud uvažujete o využití těchto paušálních výdajů, pravděpodobně nebudete využívat automobil výlučně pro účely pronájmu a maximální využití paušálních výdajů tak bude 48.000,- Kč ročně.

Podmínky a omezení při uplatnění paušálu

Jste-li fyzická osoba, je nutné aby byl automobil ve Vašem vlastnictví a nesmí být součástí obchodního majetku. V tu chvíli NENÍ nutné u automobilu hradit silniční daň, za předpokladu, že je paušální výdaj uplatňován pouze u příjmů z pronájmu. Pokud ale automobil využíváte i pro dosažení příjmů z podnikání, již JE nutné silniční daň hradit

Pro možnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu se jako vozidlo považuje automobil, nákladní automobil, motocykl, autobus, čtyřkolka a tříkolka.

Paušální výdaj na dopravu není možné využít na bezplatně zapůjčené vozidlo či vozidlo, které je byť na určitou část měsíce přenecháváno k využívání jiné osobě.

Paušální výdaj na dopravu je možné využít na vozidlo zakoupené na leasing nebo na vozidlo, které je v nájmu ve formě operativního leasingu.

Paušální výdaj na dopravu se uplatňuje na celé měsíce. Pokud dojde k zakoupení vozidla v půlce měsíce, lze ho uplatnit pouze na danou část měsíce.

Paušál je uplatňován na VOZIDLO, tudíž v případě více pronajímaných nemovitostí lze paušál využít pouze jednou.

Pokud uplatníte výdajový paušál na dopravu, není možné následně využít žádné další náklady na provoz vozidla jako jsou například pohonné hmoty, jelikož se předpokládá, že tyto náklady máte zahrnuty v paušálu.

Silniční daň a paušální výdaje při pronájmu

Jelikož příjmy z pronájmu se řídí § 9 o daních z příjmu, tedy Příjmy z nájmu, a není proto nutné mít živnostenské oprávnění, nejedná se o podnikatelskou činnost a vozidlo tak nesplňuje definici vozidla určeného k podnikání. NENÍ proto třeba platit silniční daň a ani podávat daňové přiznání k silniční dani.

Pokud Vám problematika odpisů a zdanění příjmů z pronájmu není zcela jasná, doporučuji kontaktovat kvalitního účetního či daňového poradce, který Vám jistě pomůže.

přiznání k dani z nabyti

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.