Blog libereckého makléře

Ochranná lhůta katastru nemovitostí

Proč vznikla ochranná lhůta na katastru nemovitostí? Jak v praxi tato lhůta funguje? Kdy katastr zapíše Váš vklad? Kdy vymaže zástavní právo? A jak je to u dědického řízení? A je tato lhůta třeba?

Od mnoha klientů a známých dostávám dotazy na to kdy katastr nemovitostí zapíše prodej nemovitosti, kdy obdrží peníze z úschovy nebo třeba kdy dojde k vymazání zástavního práva po prodeji. Velmi často se pak setkávám se situací, kdy je klient z délky zápisu frustrován. Dostal jsem i dotaz kdy katastr zapíše změnu po ukončení dědického řízení. Pokusím se tedy rozebrat tuto problematiku v jednoduchých bodech.

Co je ochranná lhůta a proč vznikla?

Ochranná lhůta vznikla v roce 2014 a týká se prakticky každého, kdo plánuje jakýkoliv úkon, který se dotýká katastru nemovitostí ať jde o koupi, prodej, vložení břemena, vklad/výmaz zástavního práva a další.

Podle této úpravy je katastr nemovitostí povinnen informovat každého majitele nemovitostí, o všech změnách, které se jeho nemovitosti týkají. To vše musí proběhnout v rámci zmíněné ochranné lhůty, která je 20 dní. v tomto období je na nemovitosti uvalena tzv. plomba, při které nesmí katastr provést změnu.

A proč tato lhůta vznikla? Důvodem bylo omezení jakýchkoliv nežádaných, a především ilegálních, změn na nemovitostech.

Co v praxi ochraná lhůta znamená?

Dojde-li k jakémukoliv vkladu, který se týká dotčené nemovitosti(vložení věcného břemena, převodní smlouvy, zástavního práva,...) je majitel nemovitosti písemně o změně seznámen. Tato informace Vám dorazí doporučeně na trvalé bydliště, kterou má katastr u nemovitosti evidovanou.

Ode dne vkladu na katastr začne běžet ochranná lhůta v trvání 20 dnů. V této lhůtě čeká katastr na jakoukoliv zpětnou vazbu ze strany majitele. V případě, že nebudete na dopis reagovat katastr bere Vaše mlčení jako souhlas s prováděnou změnou. Pokud nesouhlasíte je nutné kontaktovat katastrální úřad a žádat o zastavení řízení.

Kdy katastr zapíše vklad, případně vymaže zástavní práva?

Pokud katastr neobdrží nesouhlas s řízením v ochranné lhůtě, může povolit vklad. Ten pak může být do systémů zapsán hned jeden den po skončení lhůty (tedy 21. den po vložení návrhu na katastr. Ze zákona má ale lhůtu 30 dnů. Celkově se tedy čas zápisu může vyšplhat až na 50 dnů.

Kdy jako prodávající obdržím finance?

V praxi se uvolnění prostředků z úschov váže na zapsaný vklad vlastnicého práva do katastru nemovitostí. Termín uvolnění se tedy může pohybovat mezi 21-50 dny po vložení návrhu na katastr. V některých případech tento termín může být ještě delší. A to v případě, kdy je uvolnění vázáno na výmaz zástavních práv, které se podávají dalším vkladem.

V případě naší realitní kanceláře je termín ještě trochu jiný. Uvolnění prostředků z úschovy je svázáno standardně s vložením vlastnického práva do katastru a současně doručením předávacího protokolu o předání nemovitosti našemu advokátovi, který poskytuje úschovu.

A jak zapisuje katastr vklad v rámci dědictví?

V případě dědického řízení je situace mírnější. Zde už nefiguruje ochranná lhůta, jelikož je zcela v gesci notáře celý průběh řízení, který prošetřuje veškeré vztahy k nemovitosti a katastr tak lhůtu nemá.

Závěr

Ochranná lhůta není špatná věc, ale není ani dobrá. Zcela jistě chrání vlastníky nemovitosti. V praxi ale k ilegálním převodům či vložení fiktivních zástav docházelo málokdy. Ochranná lhůta proto postihla především standardní převody, které se díky tomu o 20 dnů protáhly. Může se tak zkomplikovat jakýkoliv další úkon, který je na převod vázán. Například koupě jiné nemovitosti, splacení dluhů a jistě mnoho dalšího.

Zaujal Vás tento článek a rádi byste dostávali další články z našeho blogu? Neváhejte se přihlásit k odběru. A pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem.

zástavní právo, zákaz zcizení, zákaz zatížení

Novinky na blogu přímo na Váš e-mail.

Vaše osobní údaje (e-mail) budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem o realitách v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.