Blog Libereckého makléře

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti

Velmi často od klientů dostávám dotazy: "Jak dlouho trvá prodej bytu? Kdy dostanu peníze za prodej?" Od kupujících naopak: "Kdy si budeme moci byt převzít? Kdy bude možné začít rekonstruovat?" Odpověď na tyto otázky není jednoduchá, jelikož každý prodej je unikátní. Termíny uvedu na dvou běžných příkladech, kde budou termíny mnohem pochopitelnější.

V dnešním článku budu psát o termínech, se kterými se setkáte při prodeji nemovitosti. Upozorňuji, že tento článek se bude věnovat pouze prodejům nemovitostí v osobním vlastnictví. U bytů v družstevním vlastnictví je proces rychlejší, ale má zase jiná specifika.

PŘÍKLAD Č.1 - Financování vlastními zdroji

Prvním příkladem je ten nejrychlejší a z určitého úhlu pohledu ten nejjednodušší. A to o koupi nemovitosti kupujícím, který je schopen financovat nákup vlastními zdroji. To znamená, že má připravené finance na běžném účtu a je prakticky ihned schopen kupní cenu uhradit

ÚKON DOBA
1 První setkání a rozhodnutí o prodeji 1-7 dnů
2 Příprava kvalitní inzerce 5 dnů
3 Inzerování nemovitosti, prohlídky 7-90 dnů
4 Podpis rezervační smlouvy a uhrazení rezervační zálohy 1-3 dny
5 Vytvoření smluvní dokumentace (Kupní smlouvy, smlouva o advokátní úschově) 1-3 dny
6 Kontrola smluv smluvními stranami 1-7 dnů
7 Podpis smluvní dokumentace 1 den
8 Uhrazení kupní ceny do advokátní úschovy ze strany kupujícího 1-7 dnů
9 Vložení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 1-3 dny
10 Ochranná lhůta katastru nemovitostí, neboli lidově plomba - více ZDE 20 dnů
11 Ukončení ochranné lhůty a zápis vlastnictví až 30 dnů *
12 Uvolnění financí z úschovy na účet prodávajícího 1-3 dny
13 Předání nemovitosti 1-10 dnů

Tato část procesu se týká pouze prodávajícího.
Tato část procesu se týká jak prodávajícího, tak kupujícího.

* uvedená lhůta je velmi individuální. 30 dnů je maximální lhůta. Skutečná doba je závislá na konkrétním katastrálním pracovišti a jeho zatížení. V Liberci se standardní přepis provádí cca do 5 dnů od ukončení ochranné lhůty a to za předpokladu, že je vše v návrhu v pořádku.

PŘÍKLAD Č.2 - Financování formou hypotečního úvěru

Druhou formou prodeje, která je časově i procesně náročnější, je koupě, která je financována hypotečním úvěrem v kombinaci s vlastními zdroji. V tomto příkladu se zaměřím na standardní koupi hypotečním úvěrem, kam nebude zahrnuta zástava jiné nemovitosti, prodej vlastní nemovitosti atp.

ÚKON DOBA
1 První setkání a rozhodnutí o prodeji 1-7 dnů
2 Příprava kvalitní inzerce 5 dnů
3 Inzerování nemovitosti, prohlídky 7-90 dnů
4 Podpis rezervační smlouvy a uhrazení rezervační zálohy 1-3 dny
5 Vytvoření smluvní dokumentace (Kupní smlouvy, smlouva o advokátní úschově) 1-3 dny
6 Zajištění hypotečního úvěru ze strany kupujícího, návštěva odhadce, schválení úvěru, vystavení úvěrových a zástavních smluv a kontrola smluv smluvními stranami 30-60 dnů
7 Podpis smluvní dokumentace 1 den
8 Vložení zástavních smluv do katastru nemovitostí 1 den
9 Uhrazení kupní ceny do advokátní úschovy ze strany kupujícího a financující banky 7-14 dnů
10 Vložení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 1-3 dny
11 Ochranná lhůta katastru nemovitostí, neboli lidově plomba - více ZDE 20 dnů
12 Ukončení ochranné lhůty a zápis vlastnictví až 30 dnů *
13 Uvolnění financí z úschovy na účet prodávajícího 1-3 dny
13 Předání nemovitosti 1-10 dnů

Tato část procesu se týká pouze prodávajícího.
Tato část procesu se týká jak prodávajícího, tak kupujícího.

* uvedená lhůta je velmi individuální. 30 dnů je maximální lhůta. Skutečná doba je závislá na konkrétním katastrálním pracovišti a jeho zatížení. V Liberci se standardní přepis provádí cca do 5 dnů od ukončení ochranné lhůty a to za předpokladu, že je vše v návrhu v pořádku.

Co si odnést z uvedených tabulek

Financování vlastními zdroji

  • Pro prodávajícího je nejkratší možná lhůta ode dne prvního setkání s makléřem po získání finančních prostředků z prodeje 45 dnů a to pouze za předpokladu, že vše půjde v nejrychlejším možném tempu.
  • Pro kupujícího je nejkratší možná lhůta ode dne podpisu rezervační smlouvy ke dni předání nemovitosti 32 dnů.

Financování hypotečním úvěrem

  • Pro prodávajícího je nejkratší možnou lhůtou ode dne prvního setkání s makléřem po získání finančních prostředků z prodeje 81 dnů a to pouze za předpokladu, že vše půjde v nejrychlejším možném tempu.
  • Pro kupujícího je nejkratší možná lhůta ode dne podpisu rezervační smlouvy ke dni předání nemovitosti 69 dnů.
POZOR: Uvedené termíny jsou opravdu velmi optimistické.
Z vlastní zkušenosti odhaduji délku celého prodeje (pro prodávajícího):
  • 75 dnů ode dne prvního setkání s prodávajícími v případě financování vlastními zdroji
  • 117 dnů ode dne prvního setkání s prodávajícími v případě financování hypotečním úvěrem

A kde vznikají největší možnosti prodloužení termínu?
U financování vlastními zdroji se může celý proces výrazně protáhnout prakticky pouze na dvou místech. Prvním je doba inzerování, která je velmi závislá na typu a stavu nemovitosti, ceně nemovitosti a lhůtu může protáhnout i doba zápisu na katastru nemovitostí.
U financování hypotečním úvěrem se může celý proces výrazně protáhnout na stejných bodech jako u financování vlastními zdroji, ale navíc zde vzniká vysoká možnost prodloužení termínu při získávání hypotečního úvěru.

Závěr

Na začátku jste to možná netušili, ale proces prodeje je skutečně dlouhý, administrativně náročný a komunikačně velmi složitý proces. Celý článek měl být o termínech a době, jakou bude trvat kompletní převedení nemovitosti. Možná jste zklamaní, že jsem termín přesně nestanovil. To totiž skutečně nejde. Nyní ale alespoň víte v jakém časovém horizontu se pohybujete a s jakými termíny je v rámci prodeje nutné počítat.

V každém případě doufám, že Vám tento článek pomohl. Pokud byste měli jakékoliv podněty pro doplnění, nebo související dotazy, neváhejte mě kontaktovat pomocí formuláře níže.

Pokud nemůžete čekat, můžete využít možnosti výkupů. Ten Vám jsme schopní v rámci Libereckého kraje také nabídnout. Stačí nás kontaktovat pomocí formuláře ZDE.

JH

Kontaktujte NÁS

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.