Blog libereckého makléře

Daň z nemovitých věcí neboli lidově řečeno "Daň z nemovitosti"

Kdo platí daň z nemovitosti? Co musí udělat prodávající? Co musí udělat kupující? Prodávám na přelomu roku. Kdo je poplatníkem? Na všechny tyto otázky odpovím v následujících odstavcích.

Daň z nemovitosti je jediná daň v České republice, kterou je povinen poplatník platit dopředně. Platba se provádí jednou ročně a poplatníkem je u této daně majitel nemovitosti. Jaké jsou ale povinnosti prodávajícího a kupujícího?

Postup pro prodávajícího

Na finančním úřadě dle místa prodané nemovitosti je třeba provést odhlášení od daně z nemovitosti do 31.1.2020. Provést lze dva druhy odhlášení. Kompletní a částečné.

  • Kompletní provádíte v případě, kdy u finančního úřadu kam prodaná nemovitost spadá nevlastníte žádnou jinou nemovitost. Odhlášení pak stačí provést jednoduše formou prohlášení, ve kterém budou vyspecifikovány nemovitosti, u kterých daň z nemovitosti odhlašujete. Přiložit můžete i list vlastnictví, ve kterém je již zapsán nový majitel. Nejedná se o složitý úkon a předejdete tak složence, která vám poštou chodí na jaře.
  • Částečné provádíte ve chvíli pokud v daném území ještě nějakou nemovitost vlastníte. Tuto změnu už není možné provést formou prohlášení, ale je nutné promítnout ji do daňového přiznání a podat dílčí či řádné daňové přiznání, kde se provede změna v podobě prodeje jedné nemovitosti.

Postup pro kupujícího

Povinností každého kupujícího nemovitosti je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání je nutné podat do 31.1.2020 k příslušného finančnímu úřadu pod který koupená nemovitost spadá. Formulář, kterým se k platbě daně přihlásíte se dá vyplnit dvěma způsoby:

  • Vyplněním PDF formuláře, který naleznete na stránkách finanční zprávy ZDE. Formulář je k dispozici samozřejmě i na každém finančním úřadě. Jde o standardní formulář, který si vytisknete a můžete ho ručně vyplněný doručit na příslušný finanční úřad.
  • Vyplněním ELEKTRONICKÉHO formuláře, který se nachází na stránkách finanční správy ADISEPO. V tomto případě jde o interaktivní systém pro elektronické podání. Výhodou tohoto portálu je průběžná kontrola a na konci protokol chyb, na základě které budete moci provádět dodatečné opravy. Formulář vás prakticky nenechá udělat chybu. Výsledkem vyplnění tohoto formuláře je PDF ke stažení s vyplněnými údaji a možností přímého odeslání na Finanční správu či vytisknutí.

Na základě takto provedeného postupu vám v průběhu jara zašle finanční úřad složenku s vyměřenou daní, kterou zaplatíte.

Neproběhne-li na nemovitosti významná změna, která by měla vliv na výpočet výše daně (přístavby, zmenšování objektu atp.) není nutné příští roky podávat přiznání znovu. Finanční úřad o vás již ví a složenka přijde automaticky. Zaplatit je pak nutné vždy do 31.5.

Koupili jste nemovitost na přelomu roku? Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je dle zákona osoba, která byla k 1.1. daného roku vlastníkem nemovitosti. Pokud dojde k prodeji nemovitosti na přelomu roku, může dojít k nejasnostem, které osvětlím v následujících příkladech. Důležitým termínem je totiž k jakému dni jsou právní účinky vkladu.

  • Prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu v prosinci roku 2019 a na katastr se podal návrh na vklad nového vlastnického práva do 31.12.2019. Na Nový rok 1.1.2020 je dle katastru nemovitostí majitelem stále prodávající. Pokud ale katastr přepíše vlastnické právo již v průběhu ledna, bude poplatníkem i kupující, jelikož pro daň z nemovitosti není důležitý termín kdy byl proveden vklad, nýbrž k jakému termínu jsou na katastru evidovány právní účinky vkladu a ty budou k 31.12.2019.

    Termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti je v tomto případě prodloužen, a to až do 30.4.2020. Toto prodloužení termínu vychází ze Zákona o dani z nemovitých věcí, čtvrté části (Správa daně z nemovitých věcí) paragraf 13a odstavec 11.

  • Prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu v prosinci roku 2019 a na katastr se podal návrh na vklad nového vlastnického práva později než 2.1.2020. V tomto konkrétním případě bude každopádně poplatníkem daně prodávající, jelikož i v případě, že by katastr stihl provést přepis do konce ledna, rozhodným termínem jsou právní účinky vkladu, které budou totožné s podáním návrhu na vklad, který proběhl až po 2.1.2020.

Zajímají vás další informace o dani z nemovitosti? Jaké jsou sazby? Zda existuje nějaké osvobození? To a další informace naleznete přímo v Zákon č. 338/1992 Sb.

daň z nemovitosti

Novinky na blogu přímo na Váš e-mail.

Vaše osobní údaje (e-mail) budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem o realitách v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.