Blog libereckého makléře

Rozdíl mezi úschovou bankovní, notářskou a advokátní

Jaké jsou rozdíly základních tří typů úschov, tedy bankovní, notářské a advokátní? Co přináší úschova kupní ceny? A proč nesvěřovat "úschovu" realitní kanceláři? Veškeré odpovědi v tomto článku.

Úschova finančních prostředků, neboli kupní ceny, v realitním podnikání by měla být standardem všech obchodů, a to za účelem ochrany obou stran. Jak prodávajícího, tak kupujícího. Úschova kupní ceny nám zajišťuje, že finance budou u neutrální strany, která je bude moci uvolnit pouze v situaci a po splnění podmínek, které byly předem specifikovány smlouvou o úschově. Součástí úschovy bývá i úschova písemností, kterými jsou tiskopis návrhu na vklad a ověřená kupní smlouva. Ty jsou uvolňovány po uhrazení kupní ceny pro podání na katastr.

Prodávající má smluvně ošetřeno, že návrh na vklad vlastnického práva proběhne až po přijetí kompletní kupní sumy na účet advokátní úschovy a do té doby se nemůže návrh ocitnout na katastru nemovitostí.

Kupující naproti tomu má záruku, že finance jdou na účet nezávislé třetí strany, která je prodávajícímu uvolní až po přepsání nemovitosti na příslušném katastru. V některých obchodech se můžete setkat s tím, že doprovodnou podmínkou uvolnění financí je navíc doručení podepsaného předávacího protokolu schovateli. S tímto se setkáte například u našich smluv, čímž je chráněna strana kupující před úmyslným nepředáním nemovitosti.

Pokud by nebyla úschova u obchodu zřízena, může dojít k mnoha problémů jako například neuhrazení kupní ceny a podání návrhu na vklad na katastr, uhrazení financí prodávajícímu a nepodání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, uhrazení kupní sumy po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a následné pokusy o stažení návrhu na vklad a mnoho dalšího.

Ušetřete se těchto problémů a svěřte obchod odborníkovi na realitní obchodování. Seriózní realitní makléř má tuto službu v rámci svých služeb zahrnutou v ceně provize. Jak Vám můžeme při prodeji pomoci my si můžete přečíst mezi službami ZDE.

Bankovní úschova:

Bankovní úschovu financí můžeme považovat za produkt, který je ze tří zmiňovaných nejbezpečnější a to především z důvodu množství finančních prostředků, kterými banka disponuje. Bohužel vzhledem k náročnosti přípravy bankovní úschovy a částce, která je bankou účtována (a to pouze jednorázově), není pro banku tento produkt zajímavý, jelikož není dlouhodobě výnosný. V mnoha případech se tak banky brání tuto službu poskytnout komukoliv jinému, než klientovi, který si u banky zároveň zřídil hypotenčí úvěr. Navíc ne každá banka tento produkt poskytuje. Úschova u banky musí mít jednoznačně stanovené podmínky uvolnění prostředků.

VÝHODY

 • banka má velké množství financí pro krytí bankovních úschov
NEVÝHODY
 • cena - pohybuje se kolem 0,2 % z výše úschovy což je suma která je ze všech tří možných způsobů střední variantou
 • nepružnost a neochota banky v úpravách smlouvy o úschově - pokud budete potřebovat provést úpravy smluv, počítejte buď s odmítnutím nebo poplatkem za tento požadavek
 • doba sjednání - doba je díky nepružnosti bank velmi dlouhá
 • velmi často je možné úschovu sjednat pouze při současném zřízení hypotečního úvěru od dané banky, kde se stále platí poplatek za úschovu, ale banka produkt poskytne vzhledem k dlouhodobým pravidelným platbám z poskytování úvěru
 • prakticky nulová flexibilita v komunikaci při přijímání financí na účet úschovy a současně při uvolňování financí po podání veškerých rozhodných podkladů - uvolnění financí může trvat déle

Notářská úschova:

Notářská úschova je finančně velmi podobná úschově bankovní a svým principem naopak úschově advokátní. Notář musí mít zákonem povinné profesní pojištění. Současně je registrován u notářské komory. Dle notářského řádu odpovídá notář za svěřené finance osobně svým majetkem.
POZOR na mýtus kolující mezi lidmi, že notářský úschova je kryta státem. Bohužel se v tomto případě jedná o obecně rozšířený omyl. Stát za notáře odpovídá pouze v případě, který je pevně specifikován zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Především jde v tomto případě o dědické řízení.

Notářské úschovy NEPATŘÍ do případů kde je stát ručitelem.

Tabulka cen za úschovu:

částka z prvních 100.000 Kč 1,2 %
z přebývající částky až do 500.000 Kč 0,6 %
z přebývající částky až do 1.000.000 Kč 0,4 %
z přebývající částky až do 10.000.000 0,2 %
z přebývající částky až do 30.000.000 Kč 0,1%
Částka nad 30.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává

navíc také počítejte s připočtením DPH ve výši 21 %

VÝHODY

 • ve většině případů je možné provádět úpravy smlouvy o úschově
 • při výběru kvalitního notáře získáte pravidelné informace o stavu úschovního účtu
 • ve většině případů uvolnění financí obratem po obdržení rozhodným podkladů pro uvolnění úschovy
 • finance jsou kryty do výše majetku notáře a ten musí být ze zákona pojištěn
NEVÝHODY
 • cena - ve většině případů bude nejvyšší ze všech variant
 • cena za úschovu je stanovená pevně a je neměnná
 • finance nejsou kryty pro případ zpronevěry finančních prostředků ze strany notáře

Advokátní úschova:

Úschova u advokáta má stejné parametry jako úschova u notáře. Advokát je ze zákona povinen mít založené pojištění profesní odpovědnosti minimálně ve výši 5.000.000 Kč. U advokáta je na každou úschovu zřízen individuální účet, který je veden jako úschovní, čímž je oddělen od majetku advokáta. Ten také každou úschovu eviduje u České advokátní komory a banku informuje o majiteli finančních prostředků, které se budou na účtu nacházet.

Cena za advokátní úschovu je stanovena dohodou obou stran.

VÝHODY

 • cena - nejvýhodnější ze všech variant a závisí na zvoleném advokátovi
 • ve většině případů možné provádět úpravy smlouvy o úschově
 • pravidelné získávání informací o změnách na úschovním účtu
 • uvolnění financí obratem po obdržení rozhodných podkladů pro uvolnění úschovy
 • finance jsou kryty do výše majetku advokáta a ten musí být ze zákona pojištěn
NEVÝHODY
 • finance nejsou kryty pro případ zpronevěry finančních prostředků ze strany advokáta

TENTO TYP ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY A MNOHO DALŠÍHO OBDRŽÍTE U NAŠÍ LIBERECKÉ REALITNÍ KANCELÁŘE ZDARMA V RÁMCI PROVIZE.

Úschova u realitní kanceláře:

Úschovy u realitních kanceláří v podstatě neexistují. Nejedná se totiž o úschovu, ale o zaslání kupní ceny na účet realitní kanceláře bez jakékoliv další ochrany. Ať se jedná o jakýkoliv bankovní účet, jedná se o účet obchodní, patřící realitní kanceláři.

DOPORUČUJI NIKDY nespolupracovat s realitní kanceláří, která neposkytuje úschovu ve formě jedné z výše zmíněných možností.

A co se s Vašimi penězi děje, nebo může dít u realitní kanceláře, když je to takový strašák?
Realitní kancelář přijme finanční prostředky a jelikož ví, že u ní budou měsíc, pokusí se je investovat. Pokud má RK dostatečné množství úschov, lépe se finance tzv. točí a RK tak může hospodařit s financemi, které získala zdarma (bezúročně).
Také ale může o tyto finance přijít. Co ale pak?
Realitní kancelář přijímající úschovu je ve většině případů právnická osoba typu S.R.O. Ručí tedy omezeně do výše svého majetku. Pokud dojde ke krachu realitní kanceláře, nebude mít čím ručit a vy jste tak možná přišli o veškeré finance z prodeje.

Samozřejmě u realitní kanceláře nemusí dojít k takovému investování Vašich financí. Nikdy ale nevíte co může nastat. Může dojít k úpadků RK z jiného důvodu, ale výsledek bude stejný. Přijdete o své peníze.

NIKDY NESVĚŘUJTE FINANCE DO ÚSCHOVY U REALITNÍ KANCELÁŘE.

trezor

Novinky na blogu přímo na Váš e-mail.

Vaše osobní údaje (e-mail) budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem o realitách v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.